Arlövsgårdens HVB

Vi skapar förutsättningar för att ungdomarna ska kunna utvecklas, bli trygga och stabila genom att ha en väl genomtänkt metod. Vår metod utgår från anknytningsteori och lågaffektivt bemötande. All personal får fortlöpande vidareutbildning och både intern och extern handledning för att vi ska kunna arbeta strukturerat och målmedvetet. Vi har väl inarbetade rutiner och lägger mycket tid och kraft på att introducera ny personal i allt från dagliga rutiner till brandsäkerhet.

Det är viktigt för oss att ungdomarna känner att de under en period har sitt hem hos oss. Alla ungdomar har eget rum, tillgång till WiFi och hemlagad mat.

När ungdomen flyttar in utses en kontaktperson som ansvarar för ungdomen under placeringen. Vi kontaktar skolan så att ungdomen kan komma igång med studierna utan dröjsmål. Vår terapeut erbjuder samtal med de ungdomar som är i behov av det. Vår biträdande föreståndare följer upp placeringen tillsammans med socialsekreterare. Vår samordnare bevakar alla ungdomens tider och behov som kan uppstå när kontaktpersonen inte är tjänst. Vår kökspersonal bokar in tider varje vecka för ungdomen att delta i matlagningen.

All personal gör en kartläggning av ungdomens situation första två månader efter inflytt. Kartläggningen utgår från BBIC och är ett komplement till den utredning som föranlett placeringen. Syftet med kartläggningen är att ge oss en fördjupad kunskap om ungdomens förutsättningar så att vi kan skriva SMARTA genomförandeplaner.