KASAM = Känsla av sammanhang

En KASAM-undersökning består av tre delar:

M – som står för hur meningsfullt man upplever sitt liv.

B – som står för hur begriplig man tycker att tillvaron är.

H – som står för hanterbarhet dvs. hur man upplever sina möjligheter att påverka.

Dessa tre bildar tillsammans förutsättningarna för den grundläggande ”känslan av sammanhang” vi bär med oss i livet. KASAM är ett förhållningssätt som uttrycker i vilken utsträckning man har en varaktig och genomträngande känsla av tillit till sin egen förmåga att möta livets olika skiften. KASAM har därmed en stark koppling till upplevt välbefinnande och hälsa.

Genomsnittet för friska personer ligger runt 140 poäng (teoretisk variationsvidd är 29-203 p). Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag.