Om oss & Kontakt

Vår absoluta övertygelse är att ett gott behandlingsarbete kräver kompetent personal och god tillgång till dessa. Därför har vi prioriterat hög personaltäthet.

Våra behandlare är alla kvalificerade behandlingspedagoger eller socionomer.

VD Ingela Andersson är socionom med 20 års erfarenhet av socialt arbete dels genom många års arbete med barnavårdsutredningar och dels genom arbetet med att starta upp och leda Arlövsgårdens HVB.

Föreståndare Jenny Larsson har tidigare jobbat som behandlare samt bitr. föreståndare

Vi har valt att ha terapeut med utbildning i psykoterapi (steg-1) i verksamheten samt en specialpedagog med ansvar för skolfrågor.

I köket har vi personal med utbildning i livsmedelshantering och med känsla för mötet med människor.

All personal har fördjupad kunskap i anknytningsteori och lågaffektivt bemötande. All personal erbjuds intern samt extern handledning.