Om oss & Kontakt

Vår absoluta övertygelse är att ett gott behandlingsarbete kräver kompetent personal och god tillgång till dessa. Därför har vi prioriterat hög personaltäthet.

Våra behandlare är kvalificerade behandlingspedagoger eller socionomer.

VD och föreståndare Ingela Andersson är socionom med 25 års erfarenhet av socialt arbete dels genom många års arbete med barnavårdsutredningar och dels genom arbetet med att starta upp och leda Arlövsgårdens HVB.

Vi har valt att ha terapeut med utbildning till anhörigterapeut i verksamheten.

Ansvarig för köket har utbildning i livsmedelshantering.

All personal har fördjupad kunskap i anknytningsteori och lågaffektivt bemötande. All personal erbjuds intern samt extern handledning samt löpande vidareutbildning.