Vårt Personalarbete

Arlövsgårdens HVB har 14 heltidsanställda (Mars 2021) samt därutöver timvikarier som täcker upp vid semestrar och sjukdom. Arlövsgården tillämpar ett verksamhetsnära ledarskap vilket innebär att vi har en platt organisation. Alla ledare är väl förankrade i verksamheten och arbetar själva operativt i densamma. Vi växer organiskt och de flesta chefer internrekryteras.

Utbildningsnivåer

Arlövsgårdens medarbetare är välutbildade och har stor erfarenhet av att arbeta med våra olika målgrupper. Alla har en akademisk eller någon annan form av eftergymnasial utbildning med inriktning på behandling. På Arlövsgården finns bl.a. följande kompetenser representerade:

  • Socionomer
  • Behandlingspedagoger
  • Socialpedagoger
  • Anhörigterapeut

Handledning

Vi har erfarna medarbetare och chefer som handleder individer och grupper kring enskilda klienter, målgrupper, metoder mm. Vi har även regelbunden handledning av externa handledare 1 gång/månad.

Kollektivavtal

Arlövsgården är medlem i Svenskt Näringsliv samt Almega vårdföretagarna och följer därmed kollektivavtalet för Vård och behandlingsverksamhet Det innebär bland annat att vi har tjänstepension (ITP) samt andra avtalsförsäkringar såsom Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

För information och placering ring placeringsansvarig på 0760-27 93 33

Hitta hit

Hela Arlövsgården består av flera olika hus och verksamheter. Väl framme vid Arlövsgården följer du vägen förbi de första stora husen. Längst ner på vägen svänger du vänster och efter bara några meter har du vår parkeringsplats på höger sida, bredvid en hästhage. Välkommen in i huvudentrén med grön dörr!