Träningslägenheter från 16 år

För de ungdomar som är mogna för ett eget boende har vi ett samarbete med Levitos träningslägenheter. En flytt till träningslägenhet förutsätter att ungdomen är färdigbehandlad och redo för att träna på att bo ensam. Ytterligare förutsättningar för att få flytta till Levitos träningslägenheter är att ungdomen har en daglig sysselsättning.

I boendet i träningslägenheten ingår att lära sig hantera sin egen ekonomi, fritid, sysselsättning, tvätt, städning och matlagning.

https://levito.se