Träningslägenheter från 21 år

I särskilda fall finns behov av boende med stöd även efter 21-årsdagen och då har vi möjlighet att arbeta tillsammans med den boende i träningslägenhet med fokus på färdighetsträning.