Våra tjänster

Vi arbetar med en vårdkedja där våra kvalificerade behandlare finns kvar som en röd tråd genom placeringen på Arlövsgårdens HVB för att utmynna i antingen hemflytt, flytt till familjehem eller flytt till träningslägenhet.

För oss är det viktigt att arbeta med den familj som finns, när det finns ett nätverk ska personerna i detta ges möjlighet att delta i behandlingen. Vi har därför organiserat oss så att vi, när det går, träffar familjen regelbundet. Ibland är det inte mamman eller pappan utan en granne eller god vän som är den viktige för ungdomen och i samråd med socialsekreterare bestämmer vi vem vi ska arbeta mest intensivt med. Detta för att möjliggöra en flytt tillbaka till sitt nätverk då vi vet att en placering i det egna nätverket har goda förutsättningar att fungera, när den är väl förberedd.

Familjen

När familjen bor långt bort så har vi en egen lägenhet i närheten av behandlingshemmet där familjen kan bo när vi ska arbeta med dem. De flyttar alltså inte in, utan kan övernatta. Vi har också möjlighet att arbeta med familj-ungdom i lägenheten när det krävs att vi möts på ett neutralt ställe.

Vi arbetar på att skapa så goda familjerelationer som det är möjligt även när ungdomen inte kan flytta dit igen. Familjen bär man ju med sig hela livet.

Det händer att det inte är möjligt att arbeta med familjen, tex om ungdomen är ensamkommande eller när föräldrarna inte finns kvar i bilden av andra skäl, och då fortsätter vi arbetet med att skapa förtroendefulla relationer och arbeta med anknytningsmönster. I vissa fall kommer ungdomen flytta till familjehem och då vill vi gärna vara med i utslussarbetet.

Eget boende

För de ungdomar som är mogna för ett eget boende har vi från och med 2017 träningslägenheter från 16 år, men det förutsätter att vi alla är överens om att ungdomen är färdigbehandlad och redo.

För den unge vuxne finns i särskilda fall anledning att förlänga boendet med stöd även efter 21-årsdagen och då har vi möjlighet att fortsätta arbetet i träningslägenheten med fokus på färdighetsträning i det egna boendet.

För information och placering ring placeringsansvarig på 0760-27 93 33

Hitta hit

Hela Arlövsgården består av flera olika hus och verksamheter. Väl framme vid Arlövsgården följer du vägen förbi de första stora husen. Längst ner på vägen svänger du vänster och efter bara några meter har du vår parkeringsplats på höger sida, bredvid en hästhage. Välkommen in i huvudentrén med grön dörr!